Hizmet Birim Fiyatları

Hizmet Birim Fiyatları

1.1) Yapı Hizmet Bedeli

S.No

Brüt Inşaat Alanı (m•)

Yapı, tevsii, tadilat ruhsatları aşamasında (TL/m*)

Yapı Kullanma Hizmet Bedelleri (TL/m°)

1

1 — 10000

27,60 TL.

19,75 TL.

2

10001 — 30000

24,40 TL.

18,75 TL.

3

30001 — 50000

21,25 TL.

17,50 TL.

4

50001 - üzeri

19,75 TL.

15,75 TL.

Notlar:

 • Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma Izni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:

 • Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
 • Yenileme, Yeniden, Kullanım değişikliği, İsim Değişikliği: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz ancak; yenilenen her ruhsat için 5.625,00 TL ruhsat bedeli alınır.
 • Kat ilavesi, Ilave, Tadilat: Ilave alan/tadilat alanı baz allnarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:

 • Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
 • Yapı Kullanım İzni Belgesi sonrası tadil edilen Yapı Kullanım İzni Belgesi için Mühendislik Hizmet bedelinin %50’si alınır.
 • Elektrik bağlantı sözleşmeleri 2024 yılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına göre uygulama yapılacaktır.

1.2) İtfaiye Ruhsata Esas Proje Onay / Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedelleri

S.No

Toplam Kapalı Alanı (m‘)

Ruhsata Esas Proje Onay Bedeli (TL/m*)

Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedeli

(TL/m*)

1

1 ve üzeri

Ücret alınmamaktadır.

12,00 TL.

Notlar:

 • Yapı Kullanma Izni Belgesi sonrasında talep edilen Yangın Emniyet Raporlarından aynı bedel alınır.
 • Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3) Yangın Eğitimi Bedeli

S.No

Teorik ve Pratik Yangın Eğitimleri

Eğitim Bedeli (TL/Kişi)

1

Yangınla Mücadele Eğitimi (’/) gün (Katılım Belgeli olarak verilecektir.)

375,00 TL.

2

Yangında Mücadele Ekip Eğitimi (1) gün (Sertifikalı verilecektir.)

600,00 TL.

Notlar:

 • Eğitimler (8-20 kişilik grup için)
 • Makine ihtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

* Tüm hizmetlerde (1.1 - 1.2 - 1.3) KDV Dahil değildir.

A) Elektrik ve Makine Birimi Teknik Hizmet İşleri

NO

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

1

Dogal gaz kaçağı arama hizmeti

1.700,00 TL/Saat

2

Su kaçağı arama hizmeti

1.700,00 TL/Saat

3

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (tek hatlı)

5.925,00 TL

4

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (çift hatlı)

7.600,00 TL

5

Yol süpürme aracı hizmet bedeli

2.535,00 TL/Saat

6

OG Enerji Kesme-Verme Bedeli

543,60 TL

7

AG Enerji Kesme-Verme Bedeli

72,60 TL

8

Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi (1 adet teknisyen/tekniker bedeli)

1.300,00 TL/Saat

9

Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi (1 adet mühendis bedeli)

2.130,00 TL/Saat

Notlar:

 1. Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
  • Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.

B) Çevre Birimi Hizmetleri

NO

Hizmetin Tanımı ve Açlklaması

Hizmet Bedeli

1

Parsel içi atık su/yağmur suyu hatlarının tıkanıklığının tespiti ve tıkalı hatların kuka/kombine ile açılması

4.250,00 TL/Saat

2

Kullanma suyu analizi; (A.M.B. 22, AMB 37 Enterokek, alüminyum, amonyum, bulanıklık, demir, iletkenlik, koku, nitrat, E.CoIi) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

5.100,00 TL

3

Atıksu Analizi; OSB deşarj parametreleri (28 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

10.200,00 TL

4

Atıksu Analiz; (9 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktlr.

3.285,00 TL

5

Işyeri açma ve çalışma ruhsatına esas mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli

8.500,00 TL

6

Deşarj Kalite Kontrol mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli

3.375,00 TL

7

Karbon Ayak İzi hesaplanması ve raporlanması bedeli  
 

OSB Katılımcl Karbon Ayak İzi hesaplanması ve raporlanması

OSB Dışı Karbon Ayak İzi hesaplanması ve raporlanması

50.000 TL

70.000 TL

Notlar:

 1. Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
 2. Kocaeli ll sınırı dışında olması halinde konaklama ücreti rapor bedeline dahil değildir.(*)
 3. Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.
 1. İmar - İnşaat Birimi Hizmetleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

1

İmar Durumu verilmesi (*)

0.27 TL/m²

2

EKAP Onaylı İş Bitirme Belgesi düzenlenmesi

12.750,00 TL/Adet

3

Eksper için Proje ve evrak kontrolü

3.825,00 TL

4

Mimarlık/Mühendislik Büro Çalışma hizmet bedeli

650,00 TL/saat

5

Seminer Salon Kullanımı Tam Gün (**)

7.500,00TL

8

Yönetim Kurulu Toplantı Salonu Tam Gün (**)

11.250,00 TL

9

Konferans Salonu Tam Gün (**)

15.000,00 TL

10

Basılı Evrakın onaylı nüshasının verilmesi

200,00 TL/Adet x Sayfa

Notlar:

(*) Verilen imar durumları 1 sene geçerlidir.

(**) Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.

 1. İtfaiye Birimi Hizmetleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

Katılımcılar

Katılımcı Dışı

1

Yangınla Mücadele Eğitimi Yarım Gün Katılım Belgeli (En az 8 kişi)

375,00 TL / Kişi

615,00 TL / Kişi

2

Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi Tam Gün-Sertifikalı (En az 8 kişi)

600,00 TL / Kişi

840,00 TL / Kişi

3

İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Yarım Gün

4.250,00 TL

4

İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Tam Gün

8.500,00 TL

5

İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Yarım Gün

3.000,00 TL

6

İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Tam Gün

4.500,00 TL

7

Yangın Eğitici Eğitimleri (1 gün)

1.275,00TL / Kişi

8

Yangın Eğitici Eğitimleri (5 gün)

4.250,00TL / Kişi

9

Yangın Güvenliği Analiz Raporu (*)

42.000,00 TL

10

Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesi

4.250,00 TL

Notlar:

(*) Verilen hizmet yerinin Kocaeli il sınırları dışında olması ve analiz raporu düzenlenecek tesisin 5.000 m² den fazla olması halinde ayrıca fiyatlandırma yapılır.

 • Tüm hizmet bedelleri KDV hariçtir.

2024 yılı Doğal gaz Müşavirlik Hizmetleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 

İşlem / Kapasite

0 - 500 m3/h

501 - 1.000 m3/h

1.001 m3/h ve üzeri

Tadilat

5.040 TL + KDV

9.150 TL + KDV

10.120 TL + KDV

Servis Kutusu + İç Tesisat

11.550 TL + KDV

11.550 TL + KDV

11.550 TL + KDV

İstasyon + İç Tesisat

14.450 TL + KDV

15.950 TL + KDV

16.800 TL + KDV

Makine İhtisas OSB

Açılacak iş pozisyonları hakkında bilgi almak için lütfen bilgilerinizi ve CV'nizi bize iletin Bize Ulaşın

İŞ Mİ ARIYORSUN ?

Firmaların oluşturduğu ilanlara bakabilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İş İlanlarını Gör