Hakkımızda

Hakkımızda

MAKİNE İHTİSAS OSB KURULUŞ AMACI;

İstanbul ve yakın çevresinde faaliyet gösteren Makine ve Makine Alt Sektör grubuna dahil Sanayiciler ile Elektrik, Elektronik sektör grubuna dahil sanayicileri üretime uygun bir alanda toplayarak çarpık sanayileşmeyi önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sektör ve alt sektör gruplarının belirli bir plan dahilinde yerleşmesini ve gelişmesini sağlayarak Türk Makine Sanayine yeni bir güç katmak amacıyla kurulmuştur.

MAKİNE İHTİSAS OSB., yüksek teknoloji gerektiren sanayi makinelerinin geliştirilmesinde öncülük yaparak on binlerce insanımıza istihdam imkânı yaratacaktır. Yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilecek olmasının yanında, yerli sanayi makineleri üretimini artırarak sanayi makineleri ithalatı için ödenen milyarlarca dolarlık maliyetlerin azaltılması ile önemli bir döviz tasarrufu sağlanacaktır.

Alt yapısı bitmiş olan MAKİNE İHTİSAS OSB.’yi çevre yolları ile limanlara bağlayacak Kuzey Marmara Otoyol (KMO) bağlantı yolunun 2018 yıl sonunda bitmesi ile ulaşım yönünden hiçbir engel kalmayacağından ülke sanayileşmesinin de önü açılacak ve sanayi makinelerinin gelişmesinde lokomotif görevi görecek, ülkemiz adına da yüksek katma değer sağlayacaktır.

BÖLGENİN KURULUŞU;

Kuruluş çalışmaları, 1996 yılında 51 sanayicinin katılımı ile S.S.Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi’ni kurmakla başlamıştır. Kooperatif, kurucu ortak olarak Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşunda %100 finansman desteği sağlayarak lokomotif görevi üstlenmiştir.

“Kocaeli - Gebze IV İstanbul Makine ve İmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi” adı altında Bakanlığın “89” sicil numarasına kayıt ve tescil edilen özel hukuk tüzel kişiliğinin unvanı, Bakanlık onayı ile “MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ” olarak değiştirilmiştir.

GENEL BİLGİLER;

Onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na göre MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 'nin toplam alanı 5.094.404,05 m² dir. Üst planlara uygun parselasyon planları da onanmış olup parseller OSB tüzel kişiliği adına tescil edilmiştir. Yasal gerekleri yerine getiren katılımcılarımıza da tahsis edilen parsellerin mülkiyeti tapuda devredilmiştir.

Organize Sanayi Bölgemizin içinde 91 adet sanayi parseli, 14 Adet ağaçlandırılacak alan, 10 adet İdari ve Sosyal Tesis alanı, 17 Adet park alanı, 5 Adet Teknik altyapı alanı olmak üzere toplam 137 adet parsel bulunmaktadır. Makine İhtisas OSB alanı içinde sanayi parsellerinin en küçüğü 8.651,57 m²', en büyüğü ise 441.690,78 m² olup sanayi parsellerinin toplam alanı 3.538.561,99 m²'dir.

Sanayi parsellerinde yatırım yapmak isteyen ve kuruluş protokolümüzdeki sektör grupları içerisinde yer alan yatırımcılara parsel tahsis edilmekte olup, yapı ruhsatları hızlı bir şekilde düzenlenerek bölgenin bir an önce üretim ve istihdama yönelmesi ve yaşamın başlatılması öncelikli hedefimiz olmuştur.

Makine İhtisas OSB

Açılacak iş pozisyonları hakkında bilgi almak için lütfen bilgilerinizi ve CV'nizi bize iletin Bize Ulaşın

İŞ Mİ ARIYORSUN ?

Firmaların oluşturduğu ilanlara bakabilir ve bu ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

İş İlanlarını Gör