Hizmet Birim Fiyatları

Hizmet Birim Fiyatları

 

MAKİNE İHTİSAS
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Makine İhtisas OSB Bölge Müdürlüğümüzce sağlanan OSB hizmetleri için, 01.07.2023 tarihinden itibaren 2023 faaliyet yılı sonuna kadar aşağıda verilen KDV hariç bedeller uygulanacaktır.


MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1.1) Yapı Hizmet Bedeli

No

Brüt İnşaat Alanı

(m²)

Yapı, tevsii, tadilat ruhsatları aşamasında (TL/m²)

Yapı Kullanma Hizmet

Bedelleri (TL/m²)

1

1 – 10000

18,40

13,15

2

10001 – 30000

16,25

12,50

3

30001 – 50000

14,15

11,65

4

50001 - üzeri

13,15

10,50

Notlar:

· Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:

 • Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

· Yenileme, Yeniden, Kullanım değişikliği, İsim Değişikliği: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz ancak; yenilenen her ruhsat için 3.750,00 TL ruhsat bedeli alınır.

· Kat ilavesi, İlave, Tadilat: İlave alan/tadilat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:

 • Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
 • Yapı Kullanım İzni Belgesi sonrası tadil edilen Yapı Kullanım İzni Belgesi için Mühendislik Hizmet bedelinin %50’si alınır.

· Elektrik bağlantı sözleşmeleri 2023 yılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına göre uygulama yapılacaktır.

1.2) İtfaiye Ruhsata Esas Proje Onay / Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedelleri


S.No

Toplam Kapalı Alanı (m²)

Ruhsata Esas Proje Onay Bedeli (TL/m²)

Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedeli (TL/m²)

1

1 ve üzeri

Ücret alınmamaktadır.


8,00

 

Notlar:

· Yapı Kullanma İzni Belgesi sonrasında talep edilen Yangın Emniyet Raporlarından aynı bedel alınır.

· Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.


1.3) Yangın Eğitimi Bedeli

No

Teorik ve Pratik Yangın Eğitimleri

Eğitim Bedeli

(TL / Kişi)

1

Yangınla Mücadele Eğitimi (½) gün süreli olup Katılım Belgeli verilecektir

250,00

2

Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi (1) gün süreli olup Sertifika verilecektir.

400,00

 

Notlar :

 • Eğitimler (8-20 kişilik grup için)
 • Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 1. Elektrik ve Makine Birimi Teknik Hizmet İşleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

1

Doğal gaz kaçağı arama hizmeti

1.125,00 TL/saat

2

Su kaçağı arama hizmeti

1.125,00 TL/saat

3

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (tek hatlı)

3.950,00 TL

4

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (çift hatlı)

5.075,00 TL

5

Yol süpürme aracı hizmet bedeli

1.690,00 TL/saat

6

OG Enerji Kesme-Verme Bedeli

-

7

AG Enerji Kesme-Verme Bedeli

-

8

Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi
(1 adet teknisyen/tekniker bedeli)

865,00 TL/saat

9

Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi
(1 adet mühendis bedeli)

1.420,00 TL/saat

 

Notlar :

 1. Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
 2. Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.
 3. 6 ve 7 nolu Hizmetler 2023 yılı için EPDK’nın açıkladığı bedeller göre uygulama yapılacaktır.

 

 1. Çevre Birimi Hizmetleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

1

Parsel içi atık su/yağmur suyu hatlarının tıkanıklığının tespiti ve tıkalı hatların kuka/kombine ile açılması

2.825,00 TL/saat

2

Kullanma suyu analizi; (A.M.B. 22, AMB 37 Enterokek, alüminyum, amonyum, bulanıklık, demir, iletkenlik, koku, nitrat, E.Coli) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

3.400,00 TL

3

Atıksu Analizi; OSB deşarj parametreleri (28 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

6.800,00 TL

4

 1. Analiz; (9 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

2.190,00 TL

4

İşyeri açma ve çalışma ruhsatına esas mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli

5.675,00 TL

5

Deşarj Kalite Kontrol mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli

2.250,00 TL

Notlar:

 1. Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
 2. Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.

 

 1. İmar - İnşaat Birimi Hizmetleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

1

İmar Durumu verilmesi (*)

0,18 TL/m²

2

EKAP Onaylı İş Bitirme Belgesi düzenlenmesi

8.500,00 TL/adet

3

Eksper için Proje ve evrak kontrolü

2.550,00 TL

4

Seminer 1 Salon Kullanımı Tam Gün

2.500,00 TL

6

Seminer 2 Salon Kullanımı Tam Gün

5.000,00 TL

7

Seminer 1+2 Salon Kullanımı Tam Gün

6.250,00 TL

8

Yönetim Toplantı Salonu Tam Gün

7.500,00 TL

9

Basılı Evrakın onaylı nüshasının verilmesi

125,00 TL/adet-sayfa

Notlar:

(*) Verilen imar durumları 1 sene geçerli olup, süresi bittikten sonra yapılan taleplerden, o seneki hizmet bedelinin 1/3’ü oranında bedel alınacaktır.

 

 

 1. İtfaiye Birimi Hizmetleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

Katılımcılar

Katılımcı Dışı

1

Yangınla Mücadele Eğitimi Yarım Gün Katılım Belgeli (En az 8 kişi)

250,00 TL/kişi

410,00 TL/kişi

2

Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi Tam Gün-Sertifikalı (En az 8 kişi)

400,00 TL/kişi

560,00 TL/kişi

3

İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Yarım Gün

2.825,00 TL

4

İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Tam Gün

5.675,00 TL

5

İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Yarım Gün

2.000,00 TL

6

İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Tam Gün

3.000,00 TL

7

Yangın Eğitici Eğitimleri (1 gün)

850,00TL / kişi

8

Yangın Eğitici Eğitimleri (5 gün)

2.825,00TL / kişi

9

Yangın Güvenliği Analiz Raporu (*)

28.000,00 TL

10

Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesi

2.825,00 TL

 

Notlar:

(*) Verilen hizmet yerinin Kocaeli il sınırları dışında olması ve analiz raporu düzenlenecek tesisin 5.000 m² den fazla olması halinde ayrıca fiyatlandırma yapılır.

 • Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

 

2023 yılı Doğal gaz Müşavirlik Hizmetleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

 
         

İşlem / Kapasite

0 - 500 m3/h

501 - 1.000 m3/h

1.001 m3/h ve üzeri

 

Tadilat

3.366 + KDV

6.116 + KDV

6.753 + KDV

 

Servis Kutusu + İç Tesisat

7.708 + KDV

7.708 + KDV

7.708 + KDV

 

İstasyon + İç Tesisat

9.632 + KDV

10.645 + KDV

11.211 + KDV

 
         

Yukarıdaki fiyatlara ek olarak aşağıdaki oranlar kadar fiyat arttırımı uygulanacaktır. (Tadilat projelerinde, eklenen tesisat uzunluğu dikkate alınacaktır)

 
   
           

İç Tesisatın Toplam Boru Uzunluğu (m)

   

0 - 100

100 - 150

150 - 200

>200

   

10%

20%

30%

40%