SİVİL SAVUNMA PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Sivil Savunma Kanunu gereği kamu ve özel sektör kuruluşları hassasiyet derecesine ve çalışan sayısına göre özel durumlar için sivil savunma planı hazırlanmasının zorunda olması nedeniyle,

Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü uzmanları tarafından Makine İhtisas OSB’de yer alan katılımcılarımızın Sivil Savunma amirlerine “Sivil Savunma Planı Hazırlama” eğitimi OSB İtfaiye Binası Eğitim salonunda 11.03.2020 Perşembe günü gerçekleşmiştir.

Yoğun bir katılımın olduğu eğitim başarıyla sonuçlanmıştır.

SİVİL SAVUNMA PLANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ