MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.OLAĞAN GENEL KURULU

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 1.Olağan Genel Kurul toplantısı 04.05.2023 tarihinde Bakanlık Temsilcileri İlhan AYDIN ve Fatih KARASULOĞLU ’nun gözetiminde ve Katılımcılarımızın yoğun ilgisiyle gerçekleştirilmiştir.

Görüşmeler sonucunda Müteşebbis Heyetin göreve devam edilmesine oy birliği ile kararı verilmiş olup,

 

Yapı kullanma izni alan katılımcılar arasından 4 (Dört) yıl süre ile Müteşebbis Heyete 9 (dokuz) asıl, 9 (dokuz) yedek üyenin seçimi yapılmıştır.

 

Tüm Katılanlara teşekkür eder, alınan kararların hayırlı olmasını dileriz.

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.OLAĞAN GENEL KURULU