2021 Yılı OSB Dağıtım Bedeli Açıklandı

14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize
Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’in 17 nci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/11/2020 tarihli toplantısında; Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2021 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

Tüketici İçin Tüm Tarifelerde   : 0,6998 Kr/kWh

Emreamade Kapasite Bedeli   : 52,4400 Kr/kW/Ay   

olarak onaylanmasına karar verilmiştir.

2021 Yılı OSB Dağıtım Bedeli Açıklandı