KATILIMCILARIMZIN DİKKATİNE

06 Şubatta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen Deprem felaketi yaralarını ülke olarak sararken  deprem gerçeği ile yaşamak ve yapıların sağlam inşa edilmesinin önemini bir kez daha göstermiştir. 

Bu amaçla  Endüstriyel yapıların olası depreme ne kadar hazır olduğunu öğrenmek adına   OSB Yönetimi  olarak 2018 yılından önce  inşa edilmiş İtfaiye Binası, Elektrik Ana Dağıtım Binaları, Betonarme Su Depoları, Atık su Terfi Merkezi, Jandarma Binası ve Atıksu Arıtma Tesisi yapılarını en son 2018 yılında  yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ne  göre uygunluğunun kontrol edilmesi ,yapıların deprem performans analizlerinin belirlenmesi için Gebze Teknik Üniversitesi  ile sözleşme yapılarak  söz konusu yapıların  ne kadar güvenli olduğu,  olası depremde ne kadar hasar görebileceği ve hangi önlemlerin alınması gerektiği hakkında bilgi verecek şekilde raporlar alınacaktır.
Katılımcılarımıza rehberlik etmesi maksadıyla paylamış olup önemle bilgilerinize rica ederiz.

KATILIMCILARIMZIN DİKKATİNE