Çevre Birimi

Çevre Birimi

ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ

Makine İhtisas OSB olarak bölgemizde çevreye saygın projeler ve temiz üretim teknolojileri ile doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak korunması ve bölgemizdeki çevre bilincinin doğru yönde sürekli artırılması hedeflenmektedir.

Çevre Yönetim Birimi 1 Çevre Mühendisi 1 Saha sorumlusundan oluşmaktadır.

Çevre yönetim birimi tarafından verilen ve/veya düzenlenen izin ve ruhsatlar;

1. ÇED izni/görüşü
3. Arıtma Tesisi Proje Onayı (arıtma tesisi olanlar için)
4. Deneme İzni
7. Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
8. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

ORTAK ATIKSU ARITMA TESİSİ

Merkezi atıksu arıtma tesisi 2016 yılında inşaatına başlanılmış olup, 2017 yılı aralık ayında deneme işletmesi ile atıksu kabulüne başlamıştır.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından deşarj izin konulu çevre izin belgesini 27.07.2018 tarihinde almasıyla resmi işletme dönemine başlamıştır.  Tesisin toplam kapasitesi 2000 m³/gün olup tesiste fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma üniteler ile birlikte çamur kurutma ünitesi mevcuttur. İkinci etap tesis kapasitesi ile birlikte 4000 m³/gün atıksuyu arıtacak şekilde dizayn edilmiş ve gerekli proje onayı alınmıştır.

Ortak Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde tesisin çalışma verim ve performansının sürekli izlenmesi tesisi giriş ve çıkış suyun analizlerinin yapılabilmesi amacıyla atıksu analiz laboratuvarı kurulmuştur. Atıksu analiz laboratuvarı son derece modern cihazlar ile donatılmış olup Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında temel kirletici parametrelerinin analizleri yapılabilmektedir.