Hizmet Birim Fiyatları

Hizmet Birim Fiyatları

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

2021 YILI HİZMET BEDELLERİ

Bölge Müdürlüğümüzce 2021 yılında verilecek hizmetler için uygulanacak olan bedeller;

 

 1. Elektrik ve Makine Birimi Teknik Hizmet İşleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Birim / TL.

1

Doğal gaz kaçağı arama hizmeti

330,00  / saat

2

Su kaçağı arama hizmeti

330,00 / saat

3

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (tek hatlı)

1.157,20 TL

4

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (çift hatlı)

1.487,80 TL

5

Yol süpürme aracı hizmet bedeli

496,00 / saat

6

OG Enerji Kesme-Verme Bedeli

150,00 TL

7

AG Enerji Kesme-Verme Bedeli

20,00TL

8

Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi
(1 adet teknisyen/tekniker bedeli)

251,30 / saat

9

Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi
(1 adet mühendis bedeli)

416,60 / saat

 

Notlar :

 1. Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
 2. Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.
 3. 6 ve 7 nolu bedeller EPDK tarafından belirlenmiştir.

 

 

 1. Çevre Birimi Hizmetleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Birim / TL.

1

Parsel içi atık su/yağmur suyu hatlarının tıkanıklığının tespiti ve tıkalı hatların kuka/kombine ile açılması

830,00 TL / saat

2

Kullanma suyu analizi; (A.M.B. 22, AMB 37 Enterokek, alüminyum, amonyum, bulanıklık, demir, iletkenlik, koku, nitrat, E.Coli) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

1000,00 TL

3

Atıksu Analizi; OSB deşarj parametreleri (28 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

2.000,00 TL

4

Atıksu Analiz;  (9 parametre)               Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

550,00 TL

4

İşyeri açma ve çalışma ruhsatına esas mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli

1.670,00 TL

5

  Deşarj Kalite Kontrol mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli

660,00 TL

 

Notlar:

 1. Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
 2. Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.

 

 

 1. İmar - İnşaat Birimi Hizmetleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

1

OSB içindeki hafriyat döküm sahasına kazı toprağı dökülmesi

9,95 TL/m³

2

İmar Durumu verilmesi (*)

               0,05 TL/m²

2

EKAP Onaylı İş Bitirme Belgesi düzenlenmesi

               2.500 TL/adet

3

Eksper için Proje ve evrak kontrolü

750,00 TL

4

Basılı Evrakın onaylı nüshasının verilmesi

50,00 TL/Adet/Sayfa

 

 

 

Notlar:

(*) Verilen imar durumları 1 sene geçerli olup, süresi bittikten sonra yapılan taleplerden, o seneki hizmet bedelinin 1/3’ü oranında bedel alınacaktır.

 

 

 1. İtfaiye Birimi Hizmetleri
   

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

Katılımcılar

Katılımcı Dışı

1

Yangınla Mücadele Eğitimi Yarım Gün Katılım Belgeli (En az 8 kişi)

75,00 TL/kişi

125,00 TL/kişi

2

Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi Tam Gün-Sertifikalı   (En az 8 kişi)

125,00 TL/kişi

165,00 TL/kişi

3

İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Yarım Gün

830,00 TL

4

İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Tam Gün

1.670,00 TL

5

İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Yarım Gün

600,00TL

6

İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Tam Gün

860,00 TL

7

Yangın Eğitici Eğitimleri (1 gün)

250,00 TL/kişi

8

Yangın Eğitici Eğitimleri (5 gün)

830,00TL/kişi

9

Yangın Güvenliği Analiz Raporu (*)

8.270,00 TL

10

Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesi

830,00 TL

         

 

Notlar:

(*) Verilen hizmet yerinin Kocaeli il sınırları dışında olması ve analiz raporu düzenlenecek tesisin 5.000 m² den fazla olması halinde ayrıca fiyatlandırma yapılır.

 • Tüm hizmet bedelleri KDV hariçtir.


1.1) Yapı Hizmet Bedeli

S.No

Brüt İnşaat Alanı (m²)

Yapı, tevsii, tadilat ruhsatları aşamasında (TL/m²)

Yapı Kullanma Hizmet

Bedelleri (TL/m²)

1

1 – 10000

5,40

3,85

2

10001 – 30000

4,80

3,70

3

30001 – 50000

4,15

3,40

4

50001 - üzeri

3,85

3,10

 

Notlar:

 • Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

 

Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:

 • Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
 •    Yenileme, Yeniden, Kullanım değişikliği, İsim Değişikliği: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz ancak; yenilenen her ruhsat için 1.290,00 TL ruhsat bedeli alınır.
 • Kat ilavesi, İlave, Tadilat: İlave alan/tadilat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

 

Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:

 • Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
 • Yapı Kullanım İzni Belgesi sonrası tadil edilen Yapı Kullanım İzni Belgesi için Mühendislik Hizmet bedelinin %50’si alınır.
 • Elektrik bağlantı sözleşmeleri 2021 yılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına göre uygulama yapılacaktır.

 

1.2) İtfaiye Ruhsata Esas Proje Onay / Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedelleri


S.No

 

Toplam Kapalı Alanı (m²)

Ruhsata Esas Proje Onay Bedeli (TL/m²)

Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedeli TL/m²)

1

1 ve üzeri

Ücret alınmamaktadır.


2,50
 

 

Notlar:

 • Yapı Kullanma İzni Belgesi sonrasında talep edilen Yangın Emniyet Raporlarından aynı bedel alınır.
 •      Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

 


1.3) Yangın Eğitimi Bedeli
 

S.No

Teorik ve Pratik Yangın Eğitimleri

Eğitim Bedeli (TL Gün / Kişi)

1

Yangınla Mücadele Eğitimi (½ ) gün süreli olup Katılım Belgeli

75,00

2

Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi (1 )gün süreli olup Sertifika

125,00

 

 

Notlar :

 •     Eğitimler (8-20 kişilik grup için)
 •     Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.


* Tüm hizmetlerde (1.1 - 1.2 - 1.3) KDV Dahil değildir.

 

 

Doğalgaz iç tesisat müşavirlik işlem ücretleri
 

İşlem / Kapasite

0 - 500 m3/h

501-1000 m3/h

1001 m3/h ve üzeri

Tadilat

1200 TL+KDV

   2400 TL+KDV

  2650 TL + KDV

Servis kutusu+ İç tesisat

3025 TL+KDV

   3025 TL+KDV

  3025 TL+KDV

İstasyon + İç tesisat

3780 TL+KDV

   4160 TL+KDV

  4400 TL+KDV