Hizmet Birim Fiyatları

Hizmet Birim Fiyatları

MAKİNE İHTİSAS
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

YÖNETİM KURULU

 

KARAR TARİHİ : 06.01.2022

 1. NO. : 996

BAŞKAN : Sedat SİLAHTAROĞLU

ÜYELER : Yusuf Hikmet KAYA, Dursun BALABAN, Necati ÖZSOY, Haldun AKSOY

BÖLGE MÜDÜRÜ : Yaşar YALAMANOĞLU

 

Gündem : 05.01.2022 tarihli toplantı çağrısı gündemi kapsamında yapılan görüşmede alınan kararlar

 

 

 

K A R A R L A R

 

 1. Müteşebbis Heyetimizin 18.01.2018 Tarih 199 Sayılı Yönetim Kurulumuza verilen yetki kararına istinaden Bölge Müdürlüğümüzce 2022 faaliyet yılında verilebilecek hizmetler için aşağıdaki tutarların uygulanmasına,

 

 1. Elektrik ve Makine Birimi Teknik Hizmet İşleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Birim / TL.

1

Doğal gaz kaçağı arama hizmeti

450 / saat

2

Su kaçağı arama hizmeti

450 / saat

3

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (tek hatlı)

1575 TL

4

Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (çift hatlı)

2025 TL

5

Yol süpürme aracı hizmet bedeli

675 / saat

6

OG Enerji Kesme-Verme Bedeli

*

7

AG Enerji Kesme-Verme Bedeli

*

8

Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi
(1 adet teknisyen/tekniker bedeli)

345/ saat

9

Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi
(1 adet mühendis bedeli)

567 saat

 

Notlar :

 1. Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
 2. Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.
 1. 6 ve 7 nolu Hizmetler 2022 yılı için EPDK’nın açıkladığı bedeller göre uygulama yapılacaktır.

 

 

 1. Çevre Birimi Hizmetleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Birim / TL.

1

Parsel içi atık su/yağmur suyu hatlarının tıkanıklığının tespiti ve tıkalı hatların kuka/kombine ile açılması

1130 TL / saat

2

Kullanma suyu analizi; (A.M.B. 22, AMB 37 Enterokek, alüminyum, amonyum, bulanıklık, demir, iletkenlik, koku, nitrat, E.Coli) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

1360 TL

3

Atıksu Analizi; OSB deşarj parametreleri (28 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

2720TL

4

 1. Analiz; (9 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır.

750 TL

4

İşyeri açma ve çalışma ruhsatına esas mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli

2270TL

5

Deşarj Kalite Kontrol mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli

900TL

 

Notlar:

 1. Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
 1. Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.

 

 

 

 

 

 

 1. İmar - İnşaat Birimi Hizmetleri

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

1

OSB içindeki hafriyat döküm sahasına kazı toprağı dökülmesi

13,50TL/m³

2

İmar Durumu verilmesi (*)

0,07 TL/m²

3

EKAP Onaylı İş Bitirme Belgesi düzenlenmesi

3400 TL/adet

4

Eksper için Proje ve evrak kontrolü

1020 TL

6

Seminer 1 Salon Kullanımı Tam Gün

1000 TL

7

Seminer 2 Salon Kullanımı Tam Gün

2000 TL

8

Seminer 1+2 Salon Kullanımı Tam Gün

2500 TL

9

Basılı Evrakın onaylı nüshasının verilmesi

50 TL/adet/sayfa

Notlar:

(*) Verilen imar durumları 1 sene geçerli olup, süresi bittikten sonra yapılan taleplerden, o seneki hizmet bedelinin 1/3’ü oranında bedel alınacaktır.

 

 

 1. İtfaiye Birimi Hizmetleri
   

No

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

Hizmet Bedeli

Katılımcılar

Katılımcı Dışı

1

Yangınla Mücadele Eğitimi Yarım Gün Katılım Belgeli (En az 8 kişi)

95,00TL/kişi

163,00 TL/kişi

2

Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi Tam Gün-Sertifikalı (En az 8 kişi)

163,00TL/kişi

225,00 TL/kişi

3

İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Yarım Gün

1130,00 TL

4

İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Tam Gün

2270,00TL

5

İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Yarım Gün

815,00TL

6

İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Tam Gün

1170,00 TL

7

Yangın Eğitici Eğitimleri (1 gün)

340,00TL/kişi

8

Yangın Eğitici Eğitimleri (5 gün)

1130,00TL/kişi

9

Yangın Güvenliği Analiz Raporu (*)

11250,00TL

10

Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesi

1130,00 TL

         

 

Notlar:

(*) Verilen hizmet yerinin Kocaeli il sınırları dışında olması ve analiz raporu düzenlenecek tesisin 5.000 m² den fazla olması halinde ayrıca fiyatlandırma yapılır.

 • Tüm hizmet bedelleri KDV hariçtir.

 

 

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

MAKİNE İHTİSAS
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 

YÖNETİM KURULU

 

 

KARAR TARİHİ : 06.01.2022

TOPLANTI NO : 997

BAŞKAN : Sedat SİLAHTAROĞLU

ÜYELER : Yusuf Hikmet KAYA, Dursun BALABAN, Necati ÖZSOY, Haldun AKSOY

BÖLGE MÜDÜRÜ : Yaşar YALAMANOĞLU

 

Gündem : 05.01.2022 tarihli toplantı çağrısı gündemi kapsamında yapılan görüşmede alınan kararlar

 

K A R A R L A R

 

 1. 2022 faaliyet yılında OSB hizmet bedellerinin aşağıdaki tablolarda belirtilen şekil ve esasları ile uygulanmasına,


MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1.1) Yapı Hizmet Bedeli

S.No

Brüt İnşaat Alanı (m²)

Yapı, tevsii, tadilat ruhsatları aşamasında (TL/m²)

Yapı Kullanma Hizmet

Bedelleri (TL/m²)

1

1 – 10000

7,35

5,25

2

10001 – 30000

6,50

5,00

3

30001 – 50000

5,65

4,65

4

50001 - üzeri

5,25

4,20

 

Notlar:

· Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:

 • Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

· Yenileme, Yeniden, Kullanım değişikliği, İsim Değişikliği: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz ancak; yenilenen her ruhsat için 1750,00 TL ruhsat bedeli alınır.

· Kat ilavesi, İlave, Tadilat: İlave alan/tadilat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:

 • Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.
 • Yapı Kullanım İzni Belgesi sonrası tadil edilen Yapı Kullanım İzni Belgesi için Mühendislik Hizmet bedelinin %50’si alınır.

· Elektrik bağlantı sözleşmeleri 2022 yılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına göre uygulama yapılacaktır.

1.2) İtfaiye Ruhsata Esas Proje Onay / Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedelleri


S.No

 

Toplam Kapalı Alanı (m²)

Ruhsata Esas Proje Onay Bedeli (TL/m²)

Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedeli TL/m²)

1

1 ve üzeri

Ücret alınmamaktadır.


3,40
 

 

 

 

Notlar:

· Yapı Kullanma İzni Belgesi sonrasında talep edilen Yangın Emniyet Raporlarından aynı bedel alınır.

· Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.


1.3) Yangın Eğitimi Bedeli
 

S.No

Teorik ve Pratik Yangın Eğitimleri

Eğitim Bedeli (TL Gün / Kişi)

1

Yangınla Mücadele Eğitimi (½ ) gün süreli olup Katılım Belgeli

95,00

2

Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi (1 )gün süreli olup Sertifika

163,00

 

 

Notlar :

· Eğitimler (8-20 kişilik grup için)

· Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Doğalgaz iç tesisat müşavirlik işlem ücretleri:

 

İşlem / Kapasite

0 - 500 m³/h

501 - 1000 m³/h

1001 m³/h ve üzeri

Tadilat

2040 TL + KDV

3707 TL + KDV

4093 TL + KDV

Servis Kutusu + İç tesisat

4672 TL + KDV

4672 TL + KDV

4672 TL + KDV

İstasyon + İç Tesisat

5838 TL + KDV

6428 TL + KDV

6795 TL + KDV


* Tüm hizmetlerde (1.1 - 1.2 - 1.3) KDV Dahil değildir.

 

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.