Hizmet Birim Fiyatları

Hizmet Birim Fiyatları

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

2019 YILI HİZMET BEDELLERİ

Bölge Müdürlüğümüzce 2019 yılında verilebilecek hizmetler için uygulanacak olan bedeller.

a) Elektrik ve Makine Birimi Teknik Hizmet İşleri

 No  

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

 Hizmet Bedeli 

1.

 Doğal gaz kaçağı arama hizmeti

250 TL / saat 

2.

 Su kaçağı arama hizmeti

250 TL / saat

3.

 Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (tek hatlı)

875 TL

4.

 Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bakım bedeli (çift hatlı)

1125 TL

5.

 Yol süpürme aracı hizmet bedeli

375 TL / saat 

6.

 OG Enerji Kesme-Verme Bedeli

171,60 TL

7.

 AG Enerji Kesme-Verme Bedeli

33,80 TL

8.

 Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi (1 adet teknisyen/tekniker bedeli)

190 TL / saat

9.

 Elektrik veya doğalgaz işlerine mesai harici herhangi bir nedenle refakat edilmesi (1 adet mühendis bedeli)                    

315 TL / saat

* Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.

* Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.

* 6 ve 7 nolu bedeller EPDK tarafından belirlenmiştir.

b) Çevre Birimi Hizmetleri

 No  

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

 Hizmet Bedeli 

1.

 Parsel içi atık su/yağmur suyu hatlarının tıkanıklığının tespiti ve tıkalı hatların kuka/kombine ile açılması

625 TL / saat

2.

 Kullanma suyu analizi; (A.M.B. 22, AMB 37 Enterokek, alüminyum, amonyum, bulanıklık, demir, iletkenlik, koku, nitrat,   E.Coli) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak yapılacaktır

750 TL

3.

 Atıksu Analizi; OSB deşarj parametreleri (29 parametre) Türkak Akreditasyonu kapsamında hizmet alınarak   yapılacaktır.

1.500 TL

4.

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatına esas mühendislik hizmet bedeli/yenileme bedeli

1.250 TL

5.

 Deşarj Kalite Kontrol Mühendislik Hizmet Bedeli / Yenileme Bedeli

500 TL

*  Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
*  Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.

c)  İmar - İnşaat Birimi Hizmetleri

 No  

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

 Hizmet Bedeli 

1.

 OSB içindeki hafriyat döküm sahasına kazı toprağı dökülmesi                                                                   

7,5 TL/m³ 

 

 

 

*  Hafta sonu fiyatlandırması %50 arttırılarak uygulanır.
*  Bedellerde kullanılacak makine ve ekipman ücretleri hariçtir.

d) Yapı Hizmet Bedeli

 Sıra No  

 Brüt İnşaat Alanı

(m²)

 Yapı, tevsii, tadilat

 ruhsatları aşamasında

(TL/m²) 

 Yapı Kullanma

 Hizmet Bedelleri 

(TL/m²)

1.

 1 – 10.000

3,90

2,75 

2.

 10.001 – 30.000

3,45

2,65 

3.

 30.001 – 50.000

3,00

2,45 

4.

 50.001 - üzeri

2,75

2,25 


 

 

 

 

 

 

 

 Notlar:

* KDV dâhil değildir.

* Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni belgelerinin düzenlenmesinde Mühendislik Hizmet Bedeli hesabına esas teşkil eden hususlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

Yapı ruhsatı veriliş amacına göre sınıflandırma:

* Yeni Yapı: Parselde yeni yapılacak tüm yapıların inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

* Yenileme, Yeniden, Kullanım değişikliği, İsim Değişikliği: Mühendislik hizmet bedeli alınmaz ancak; yenilenen her ruhsat için 935 TL ruhsat bedeli alınır.

*Kat ilavesi, İlave, Tadilat: Yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedelinin %50 'si alınır. Yapı Kullanma İzni veriliş amacına göre sınıflandırma:

* Belge düzenlenecek yapının inşaat alanı baz alınarak mühendislik hizmet bedeli alınır.

* Yapı Kullanım İzni Belgesi sonrası tadil edilen Yapı Kullanım İzni Belgesi için Mühendislik Hizmet bedelinin %50’si alınır.

* Elektrik bağlantı sözleşmeleri 2019 yılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına göre uygulama yapılacaktır.

e) İtfaiye Ruhsata Esas Proje Onay / Yapı Kullanmaya Esas Yangın Emniyet Raporu Onay Bedelleri

 Sıra No  

 Toplam Kapalı Alanı 

(m²)

 Ruhsata Esas Proje

Onay Bedeli

(TL/m²)

 Yapı Kullanmaya Esas

 Yangın Emniyet Raporu 

Onay Bedeli

(TL/m²)

1.

1 ve üzeri

 Ücret alınmamaktadır. 

1,75

 

 

 

 

 

 

Notlar:

* KDV dâhil değildir.

* Yapı Kullanma İzni Belgesi sonrasında talep edilen Yangın Emniyet Raporlarından Mühendislik Hizmet bedelinin %50 si alınır.

* Makine İhtisas OSB Müdürlüğü gerektiğinde fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.

f) İtfaiye Birimi Hizmetleri

 No  

Hizmetin Tanımı ve Açıklaması

 Hizmet Bedeli 

 Hizmet Bedeli 

 

 

Katılımcılar 

Katılımcı Dışı 

1.

 Yangınla Mücadele Eğitimi Yarım Gün Katılım Belgeli (En az 8 kişi)                

50 TL/kişi 

90 TL/kişi 

2.

 Yangınla Mücadele Ekip Eğitimi Tam Gün-Sertifikalı (En az 8 kişi)

90 TL/kişi 

125 TL/kişi 

3.

 İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Yarım Gün

625 TL 

625 TL 

4.

 İtfaiye Eğitim Alanı Kullanımı Tam Gün

1.250 TL 

1.250 TL 

5.

 İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Yarım Gün

450 TL 

450 TL 

6.

 İtfaiye Eğitim Salonu Kullanımı Tam Gün

650 TL 

650 TL 

7.

 Yangın Eğitici Eğitimleri (1 gün)

190 TL/kişi 

190 TL/kişi 

8.

 Yangın Eğitici Eğitimleri (5 gün)

625 TL/kişi 

625 TL/kişi 

9.

 Yangın Güvenliği Analiz Raporu (*)                                                                                  

6.250 TL 

6.250 TL 

10.

Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesi

625 TL 

625 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Verilen hizmet yerinin Kocaeli il sınırları dışında olması ve analiz raporu düzenlenecek tesisin 5.000 m² den fazla olması halinde ayrıca fiyatlandırma yapılır. Tüm hizmet bedelleri KDV hariçtir.

f) PEGİ Teknik Doğal Gaz Proje Kontrol, Proje Onay, Tesisat Kontrolü, Test ve Gaz Açma Bedelleri

 İşlem /Kapasite  

0 - 500 m3/h

501 - 1000 m3/h

1001 m3/h ve üzeri

 Tadilat

950 TL

1.900 TL

2.100 TL

 Servis Kutusu + İç Tesisat 

2.400 TL

-

-

 İstasyon + İç Tesisat

3.000 TL

3.300 TL

3.500 TL