T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Duyurusu

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması zorunludur.

Bu itibarla;

- 10 Yıllık damga süresini doldurmuş, elektrik, su, dogalgaz sayaçları ile 2 yıIlık damga sürelerini doldurmuş hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi 2000 kg'dan fazla olan tartı aletleri, aks kantarları, hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre, akaryakıt naklimetre ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüklerine, https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/ adresinden

- 2 Yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) elektronik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına,

- 2 yıllık damga süresini doldurmuş birinci ve ikinci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, tartının kapasitesi 2000 kg'a kadar olan (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip üçüncü ve dördüncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile otomatik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların yetkili muayene servislerine

- 1 yıllık damga süresini doldurmuş egzoz gazı emisyon ölçme cihazlarını bulunduran kişi ve kuruluşların yetkili muayene servislerine 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar bir dilekçe ile başvurarak muayene gününü belirleyen beIge almaları gerekmektedir.

Diğer taraftan;

Taksimetrelerin periyodik muayene süresi istisnai durumlar dışında iki yıl olup, bu süre dolmadan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilen muayene servislerine, bu servislerin hizmet vermediği yerlerde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat edilerek muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.

Takograf cihazlarının periyodik muayene süresi istisnai durumlar dışında iki yıl olup, bu süre dolmadan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilen muayene servislerine müracaat edilerek muayene ve damgalarının yaptırılması zorunludur.

Ölçü ve aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu' nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılacaktır. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Duyurusu