2020 Yılı OSB Dağıtım Bedeli Açıklandı

14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize
Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik)’in 17 nci
maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2019 tarihli toplantısında; Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2020 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

Tüketici İçin Tüm Tarifelerde   : 1,5000 kr/kWh

Üretici İçin Tüm Tarifelerde      : 0,5980 kr/kWh

Emreamade Kapasite Bedeli   : 43,7000 kr/kW/Ay   

olarak onaylanmasına karar verilmiştir.

2020 Yılı OSB Dağıtım Bedeli Açıklandı